วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

S__45309967 S__45309954 S__45309955 S__45309958 S__45309959 S__45309961 S__45309962 S__45309964