วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ต้อนรับคณะประเมินผลปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.จังหวัดกระบี่ ในรอบ 6 เดือน

IMG_3818 IMG_3850 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3885 IMG_3886 IMG_3887 IMG_3892 IMG_3817