วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

S__81977358 S__81977348 S__81977350 S__81977351 S__81977352 S__81977353 S__81977354 S__81977355 S__81977356 S__81977357