วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายวิจิตร ไฝศิริ เลข 126506 ให้แก่ ทายาทของสมาชิก

IMG_3082