วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 25 กรกฎาคม 2562

S__59572294 S__59572295 S__59572297 S__59572298 S__59572300 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0052 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0063 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0069 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0079 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0109_0 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0111_0 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0119 โครงการจิตอาสา_๑๙๐๗๓๐_0141 S__59572293