วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ,นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่,ผู้จัดการธนาคารออมสินเหนือคลอง และบริษัทิพยประกันภัย ได้มอบเงินประกันกรณีทุพพลภาพ ให้อดีตนักการภารโรง

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ,นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่,ผู้จัดการธนาคารออมสินเหนือคลอง และบริษัทิพยประกันภัย ได้มอบเงินประกันกรณีทุพพลภาพ ให้อดีตนักการภารโรง (ร.ร.บ้านนาปง) นายสำเนาว์  ศรีชาย จำนวน 1,300,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

S__17317893333333333 IMG_4003 IMG_4004 IMG_4005 IMG_4015 IMG_4016 IMG_4018 IMG_4035 S__17317892222 S__1731789122222