วันที่ 27 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นายสมเกียรติ หอมสิน สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 688706 อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม ณ วัดโพธิ์เลื่อน อ.เขาพนม จ.กระบี่

นายสมเกียรติ  หอมสิน S__44736568 S__44736569