วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ วางหรีดเคารพศพ และจ่ายเงินค่าจัดการศพ นายทะนุ เจ้ยทองศรี สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 31030 ณ วัดวังมะปราง (วัดน้ำฉ่า) อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

นายทะนุ    เจ้ยทองศรี   .28.2.62 นายทะนุ  เจ้ยทองศรี 28.2-62