วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

S__39247880 S__39247874 S__39247875 S__39247876 S__39247877 S__39247878 S__39247879