วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผอ.อุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่

S__26861571 S__26845186 S__26845187 S__26845191 S__26845192 S__26845193 S__26845194 S__26845195 S__26845197 S__26845198 S__26861570