วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้วางหรีดเคารพศพ และจ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท ของนางสุวรรณา เจียวก๊ก สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 565184 ณ มูลนิธิเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

2222222222222 2222222222