วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดกระบี่

S__55787532 S__55787522 S__55787523 S__55787524 S__55787525 S__55787526 S__55787527 S__55787528 S__55787529 S__55787530 S__55787531