วันที่ 30 กันยายน 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ไปวางหรีดเคารพศพพร้อมจ่ายเงินศาสนพิธีให้ทายาท ของ นางเพียงใจ เจียวก๊ก สมาชิก ช.พ.ค.863506และสมาชิก ช.พ.ส.175700 ณ มูลนิธิเหนือคลองประชาสันติสุข อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

S__69869571