วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ วางหรีดเคารพศพ และจ่ายเงินค่าจัดการศพ นายปรีชา ไก่แก้ว สมาชิก ช.พ.ค.

S__28516354 นายปรีชา ไก่แก้ว ชพค