วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ วางหรีดเคารพศพ และจ่ายเงินค่าจัดการศพ นางแจ่มศรี รอดคุ้ม สมาชิก ช.พ.ส.

S__28491781 นางแจ่มศรี   รอดคุ้ม  ชพส