วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

S__473088211 S__47308805 S__47308806 S__47308808 S__47308816 S__47308817 S__47308819