วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่

S__52953091 S__52928514 S__52928517 S__52928518 S__52928519 S__52928522 S__52928523 S__52928524 S__52928525 S__52928527 S__52936706 S__52936707 S__52953090