วัน 6 พฤศจิกายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้มอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ ทายาท ของสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งถึงแก่กรรม ราย นายพำนัก ชุมทอง เลขที่ 25721 ณ สำนักงาน สกสค.กระบี่

นายพำนัก  ชุมทอง 6 พย.61