สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 มาถวาย วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กฐิน.2