สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 20/5/64. นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เชิญผู้จัดการศูนย์บริหารหนึ้ ธนาคารออมสินจังกระบี่ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

187916479_545636316823190_7784543864118114892_n 188063344_545636403489848_7058735644583352665_n 188149082_545636363489852_7673591906589933268_n 188225912_545636323489856_3997842732194994543_n 188527866_545636356823186_2667307659119049279_n 188702287_545636423489846_2827569347959019489_n 188965651_545636283489860_4788847726789216727_n