สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1

วันที่ 11/6/64. นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประขุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เพื่อวางแผนเตรียมการกำหนดวัน เวลา การดำเนินงานตามโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ชั้น 2

196824812_559297165457105_4971413303646614950_n 198713879_559297395457082_8990073987268446564_n 199009133_559297375457084_4590084936774106445_n 199243535_559297532123735_2199514565414041689_n 199524529_559297215457100_8645128478882652122_n 199550080_559297448790410_5644739279280438617_n 200188989_559297492123739_4760810599127353911_n 200235848_559297478790407_5625837120755542690_n