สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 14/6/64 นายอุทัย เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการจิตอาสา โครงการครูช่วยครู. และติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูฯ ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่

201452379_561194421934046_5889956126604200720_n

199799004_561194475267374_8086331489024765911_n 200776695_561194431934045_8231957063408401950_n 201079497_561194571934031_6950331369746100126_n 201167490_561194525267369_2253704838304787900_n