สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มาทัศนะศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค จังหวัดกระบี่

IMG_3145 IMG_3241 IMG_3245 IMG_3274 IMG_3276 IMG_3282 IMG_3288

 

IMG_3291