เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ และธนาคารออมสิน ได้เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือลูกหนี้ บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกระบี่

S__228139011 S__228139012 S__228139013