เลือกตั้งกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่

วันที่ 18 กรฏาคม 2561 นายอุทัย  เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานในการคัดเลือกกรรมการ สกสค.จังหวัดกระบี่ ผลการคัดเลือกได้ดังนี้ ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา คือ นายสมศักดิ์  ณ ถลาง ผอ.โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ และตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายเกื้อกูล  กุลชมพู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่

Picture 2047Picture 2048IMG_332537335609_418222781920545_4899746803500449792_nIMG_3306IMG_3327