โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

IMG_3120 IMG_3100 IMG_3101 IMG_3102 IMG_3103 IMG_3104 IMG_3105 IMG_3106 IMG_3107 IMG_3108 IMG_3109 IMG_3110

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดยสถานพยาบาล สกสค.
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.กระบี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3111 IMG_3112 IMG_3113 IMG_3114 IMG_3115 IMG_3116 IMG_3117