จ่ายเงินค่าจัดการศพ นางจารึก อินทร์แก้ว

งานศพ นางจารึก อินทร์แก้ววันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายอุทัย  เกื้อเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นางจารึก อินทร์แก้ว สมาชิก ช.พ.ค. 343010 และ ช.พ.ส. 324450 ณ อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่